GLUE TRADE

Firma Glue – Trade bazuje na doświadczeniu właściciela nabytym w takich firmach jak Wurth Polska Sp. z o. o., Wiko Klebetechnik Sp. z o.o., Henkel Polska Sp. z o.o. (Marki Loctite, Teroson), Saltadis Sp. z o.o.

Firma zajmuje się sprzedażą, prowadzeniem szkoleń, doradztwem technicznym w zakresie klejenia technologiami:

 • dwuskładnikowymi klejami (metaakrylowymi, epoksydowymi, hybrydowymi)
 • anaerobowymi + systemy dozowania
 • cyjanoakrylowymi + systemy dozowania
 • klejami UV + systemy dozowania
 • klejami HM - EVA, PS, PUR, PO
 • dyspersją wodną PVA,VAE, dyspersja akrylowa
 • klejami jednoskładnikowymi PUR, MS Polimer
 • chemią techniczną (zmywacze, smary)

Współpracujemy z firmami szczycącymi się najlepszą jakością produktów na rynku.

Masz kłopot z technologią klejenia ?

Skontaktuj się z nami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”).

Szanujemy Państwa prywatność w związku z czym, informujemy w jakim zakresie zbieramy dane osobowe i jak je przetwarzamy oraz jakie prawa Państwu przysługują zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Glue – Trade , ul. Strzelców Bytomskich 171/3, 41-914 Bytom, NIP 6262779542. Można się z nami kontaktować pisemnie lub przez e-mail biuro@gluetrade.pl

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Usunięcia danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: biuro@gluetrade.pl

3. Bezpieczeństwo danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

4. Jak przetwarzamy Twoje dane?
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników? Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być: Zgoda przy wysyłaniu informacji handlowych i udzieleniu informacji o charakterze marketingowym. Zgoda jest wyrażona poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa. Wykonanie umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH
Zbieramy dane osobowe Użytkowników, kiedy kontaktują się z Nami, kierują pytania lub wiadomości za pomocą e-maila (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się). Dane te są niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi.

JAKIE DANE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?
Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W ramach działalności możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.

5. Udostępnianie danych innym podmiotom
Twoje dane są przekazywane innym podmiotom tylko w celu wykonania usługi.

KONTAKT

 • Adres

  ul. Strzelców Bytomskich

  41-914, Bytom

 • NIP

  6262779542

 • Telefon

  507 044 422
   

 • Email

  biuro@gluetrade.pl